Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ten eerste moet een school zich aanmelden, dit kan online op de website van Kennisnet. Vervolgens moet er een RADIUS-server worden gekoppeld aan de directory waarin de accounts staan van de gebruikers van het wifi-netwerk.

Deze RADIUS-server dient ook gekoppeld te worden aan de RADIUS-servers van Kennisnet. Als dat is gelukt ben je aangesloten op eduroam.