Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer je als school toetreedt tot eduroam, betekent dit dat gebruikers van de school op andere locaties toegang tot het wifi-netwerk krijgen. Dit gebeurt op basis van de authenticatie van je eigen school. De gebruikers zijn dan gastgebruikers en worden geacht zich te gedragen conform de gedragsregels die gelden op het gastnetwerk. Verder gelden er voorwaarden omtrent de rollen die geauthentiseerd mogen worden ten behoeve van eduroam.

Tenslotte is er een RADIUS-server van de school verbonden met de eduroam-infrastructuur. Deze server verbindt de school met het eduroam-netwerk, waarbij een scheiding van verantwoordelijkheden geldt. Hierover lees je meer in het contract.