Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onderwijsinstellingen kunnen toetreden als Idp (Identity provider). Dat wil zeggen dat zij een koppeling kunnen maken waardoor de gebruikers (leerlingen, docenten en personeel) op andere aangesloten locaties gebruik kunnen maken van het wifi-netwerk. Gebruikers van andere onderwijsinstellingen kunnen dan ook op het netwerk.

Alle andere soorten organisaties (bibliotheken, musea, etc.) kunnen toetreden als SP (Service Provider). Dit houdt in dat een organisatie een gesloten wifi-netwerk heeft en het (gratis) openstelt voor gebruikers van aangesloten onderwijsinstellingen. Zo logt een leerling bijvoorbeeld automatisch in op het aangesloten netwerk van de bibliotheek.